قیمت دلار در این لحظه
۶۴.۱۵۰
تومان می باشد.
لازم به ذکر است که تمامی قیمت های داخل سایت بطور پویا و با قیمت لحظه ای دلار محاسبه می گردد.