در این بخش می توانید با وارد نمودن کد گارانتی خود که بر روی کارت گارانتی محصول شما درج شده، میزان اعتبار باقی مانده از گارانتی کالای خود را مشاهده نمایید
در این بخش می توانید با وارد نمودن پارت نامبر (مدل) دستگاه خود که بر روی کارت گارانتی شما درج شده، شرایط و امکانات اضافه ی اختصاص داده شده برای محصول مورد نظر را مشاهده نمایید