لابراتوارهای مقدماتی میکروتیک (دوره اول)

دوره مقدماتی اول شامل سرفصل های زیر:

  • System Identity
  • User Login Password
  • Static IP
  • DHCP Client
  • DHCP Server
  • DHCP Relay
  • Static Route
  • Bridge
  • DNS Client
  • DNS Server
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

محتوای دوره

بازکردن همه