دسته‌بندی نشده

قیمت لایسنس میکروتیک

لایسنس L4
مادام العمر
2,400,000 تومان
بلی = Wireless AP
بلی = Wireless Client and Bridge
بلی = RIP, OSPF, BGP protocols
نامحدود = EoIP tunnels
عدد 200 = PPPoE tunnels
عدد 200 = PPTP tunnels
عدد 200 = L2TP tunnels
عدد 200 = OVPN tunnels
نامحدود = VLAN interfaces
عدد 200 = HotSpot active users
بلی = RADIUS client
نامحدود = Queues
بلی = Web proxy
عدد 20 = User manager active sessions
نامحدود = Number of KVM guests
لایسنس L5
مادام العمر
4,750,000 تومان
بلی = Wireless AP
بلی = Wireless Client and Bridge
بلی = RIP, OSPF, BGP protocols
نامحدود = EoIP tunnels
عدد 500 = PPPoE tunnels
عدد 500 = PPTP tunnels
عدد 500 = L2TP tunnels
نامحدود = OVPN tunnels
نامحدود = VLAN interfaces
عدد 500 = HotSpot active users
بلی = RADIUS client
نامحدود = Queues
بلی = Web proxy
عدد 50 = User manager active sessions
نامحدود = Number of KVM guests
لایسنس L6
مادام العمر
12,500,000 تومان
بلی = Wireless AP
بلی = Wireless Client and Bridge
بلی = RIP, OSPF, BGP protocols
نامحدود = EoIP tunnels
نامحدود = PPPoE tunnels
نامحدود = PPTP tunnels
نامحدود = L2TP tunnels
نامحدود = OVPN tunnels
نامحدود = VLAN interfaces
نامحدود = HotSpot active users
بلی = RADIUS client
نامحدود = Queues
بلی = Web proxy
نامحدود = User manager active sessions
نامحدود = Number of KVM guests

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *